Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze

Kamienna Góra, ul. Lubawska 6

Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze nadzoruje pracę jednostek policji na terenie powiatu. A sama jednostka podlega pod Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu.

Komenda powiatowa działa samodzielnie w obrębie m.in:

  • tworzenia komórek w komendzie miejskiej

  • likwidacji podległego komisariatu

  • likwidacji komórek w podległym komisariacie

Wśród zadań Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze znajdują się m.in.:

  • realizacja we współpracy z lokalną władzą programów prewencyjnych dotyczących ujawniania zjawisk patologii społecznej,

  • działania dochodzeniowo-śledcze

  • badania krymalistyczne dowodów

  • przeciwdziałanie zagrożeniom ruchu drogowego

Jeśli jesteś świadkiem niebezpiecznej sytuacji wybierz numer alarmowy 997 lub 112.